Kategorie przyczep samochodowych

PRZYCZEPY – KIEDY KATEGORIA B, A KIEDY B+E?

Przyczepy możemy rozdzielić na dwie kategorie: lekkie i ciężarowa.

Przyczepa lekka – przyczepa niehamowana o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Masa całkowita przyczepy musi być mniejsza od masy pojazdu ciągnącego.

Przyczepa ciężarowa – Przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita jest większa niż 750 kg, musi być wyposażona w hamulec.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCZEPĄ LEKKĄ A CIĘŻAROWĄ?

Przyczepy lekkie – niehamowane nie posiadają hamulca, a ich dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 750 kg, pozwala to na holowanie przyczepy posiadając kategorię B.

Przyczepy ciężarowe – posiadają hamulec, a ich dopuszczalna masa całkowita może przekraczać 750 kg, jednak aby legalnie holować przyczepę ciężarową wymagana jest kategoria B+E.

DMC PRZYCZEPY – NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy powinna być dostosowana do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu holującego przyczepę. Oznacza to, że przyczepa w dowodzie rejestracyjnym musi posiadać takie same lub mniejsze DMC od Dopuszczalnej Masy Całkowitej (DMC) w samochodzie.

JAK SPRAWDZIĆ DMC W SAMOCHODZIE?

Wystarczy otworzyć dowód rejestracyjny znaleźć rubrykę podpisaną Q1 i Q2.

Q1 – Dopuszczalna masa całkowita dla przyczep ciężarowych (hamowanych) – na kategorię B+E.
Q2 – Dopuszczalna masa całkowita dla przyczep lekkich (niehamowanych) – na kategorię B.

CO JEŚLI DMC PRZYCZEPY NIE ZGADZA SIĘ Z DMC SAMOCHODU?

Jeśli dopuszczalna masa całkowita przyczepy jest większa niż dopuszczalna masa całkowita samochodu, należy ją zmienić.
Zmienić dopuszczalną masę całkowitą przyczepy można przed zakupem przyczepy u autoryzowanego dealera przyczep, wówczas homologacja będzie odesłana do producenta przyczep, aby przysłali nową wraz z nowym DMC i naklejką informacyjną.

Ważne – Zmiana dopuszczalnej masy całkowitej u niektórych producentów jest odpłatne.

JAK SPRAWDZIĆ DMC PRZYCZEPY PRZED ZAKUPEM?

Wystarczy podejść do przyczepy, znaleźć naklejkę informacyjną, gdzie znajduje się numer VIN. Znajdzie się tam informacja o numerze VIN oraz Dopuszczalnej Masie Całkowitej.

Shopping Cart
Scroll to Top